Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Huế)

Link sponsor:

Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Huế)

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với 1.00 chỉ tiêu. Thông tin tuyển sinh chi tiết về các chương trình đào tạo của trường như sau:

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHF
Cụm trường:Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, Thành phố Huế
Website: http://hucfl.edu.vn
 
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1000
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm tiếng Anh D140231 D1  
Sư phạm tiếng Pháp D140233 D3  
Sư phạm tiếng Trung Quốc D140234 D1,D2,D3,D4  
Việt Nam học D220113 C,D1,D2,D3,D4  
Ngôn ngữ Anh D220201 D1  
Ngôn ngữ Pháp D220203 D1,D3  
Ngôn ngữ Trung quốc D220204 D1,D2,D3,D4  
Ngôn ngữ Nhật D220209 D1,D2,D3,D4,D6  
Ngôn ngữ Hàn Quốc D220210 D1,D2,D3,D4  
Quốc tế học D220212 D1  
Ngôn ngữ Nga D220202 D1,D2,D3,D4  
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước

dang-ky-thong-tin-tuyen-sinh-2013

Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh (tổng hợp)

 

Link sponsor:


Array