Trang tin tức bằng tiếng Anh

Link sponsor:

Trang tin tức bằng tiếng Anh

Thường xuyên đọc báo ở các trang tin tức bằng tiếng Anh đó là một trong những cách cũng cố và nâng cao vốn từ vựng.

Dưới đây là là một số địa chỉ trang tin tức bằng tiếng Anh được tập hợp lại:

    Tuổi Trẻ: tuoitrenews.vn

    Thanh Niên: thanhniennews.com

    Dân Trí: dtinews.vn

    VietNamNet: english.vietnamnet.vn

    Vietnam News: vietnamnews.vnagency.com.vn

    Vietnam+: en.vietnamplus.vn

    Vietnam Investment Review: vir.com.vn

    VnEconomy: news.vneconomy.vn

    The Saigon Times: english.thesaigontimes.vn

    The Saigon Times (Phiên bản in): thesaigontimes.vn/epaper/SGTW.

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:Tổng hợp

Link sponsor:


Array