Trường Đại học Lao động - Xã hội công bố điểm chuẩn năm 2013

Link sponsor:

Trường Đại học Lao động - Xã hội công bố điểm chuẩn năm 2013

Điểm chuẩn đại học lao đông xã hội năm 2013: Trường đại học Lao động Xã hội thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2013.

Điểm chuẩn đại học Lao động Xã hội năm 2013

Điểm chuẩn đại học Lao động Xã hội năm 2013

Điểm chuẩn đại học Lao động Xã hội năm 2013

Nguồn: Trường Đại học Lao động - Xã hội

Link sponsor: