Trường Đại học Yersin Đà Lạt công bố điểm trúng tuyển năm 2013
Trường Đại học Yersin Đà Lạt công bố điểm trúng tuyển năm 2013

ĐIỂM  TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 – NGUYỆN VỌNG 1

 (Ưu tiên khu vực và đối tượng: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng liền kề  là 1 điểm và giữa 2 khu vực liền kề  là 0,5  điểm)

I. KHỐI A , A1: Điểm trúng tuyển 13 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

13

12,5

12

11,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

12

11,5

11

10,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

11

10,5

10

9,5

 II. KHỐI D1: Điểm trúng tuyển 13,5 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

13,5

13

12,5

12

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

12,5

12

11,5

11

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

11,5

11

10,5

10

III. KHỐI B:  Điểm trúng tuyển : 14 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

14

13,5

13

12,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

13

12,5

12

11,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

12

11,5

11

10,5

IV. KHỐI H, V: Điểm trúng tuyển:  12 điểm
                          ( - khối V: môn Vẽ nhân hệ số 2
                            - khối H:  môn Vẽ trang trí màu nhân hệ số 2)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

12

11,5

11

10,5

UT 2  (ĐT 5, 6, 7)

11

10,5

10

9,5

UT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

10

9,5

9

8,5

 

ĐIỂM  TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2013, NGUYỆN VỌNG 1

 (Ưu tiên khu vực và đối tượng: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng liền kề  là 1 điểm và giữa 2 khu vực liền kề  là 0,5  điểm)

       I. KHỐI A, A1, D1: Điểm trúng tuyển 10 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

10

9,5

9

8,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

9

8,5

8

7,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

8

7,5

7

6,5

 III. KHỐI B:  Điểm trúng tuyển : 11 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

11

10,5

10

9,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

10

9,5

9

8,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

9

8,5

8

     7,5

Nguồn: Trường Đại học Yersin Đà Lạt