70 Nguyễn Huệ, TP.Huế, Thừa Thiên Huế

ĐT: (054) 3 837073 - Email: admin@hueic.edu.vn - Website: www.hueic.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ hàn Thi tuyển
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển
Công nghệ kĩ thuật hoá học Thi tuyển
Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh) Thi tuyển
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật môi trường Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Thi tuyển
Công nghệ thực phẩm Thi tuyển
Công nghệ vật liệu (Vật liệu điện, điện tử) Thi tuyển
Kế toán Thi tuyển
Quản trị kinh doanh Thi tuyển
Tài chính - ngân hàng Thi tuyển
Tiếng Anh (CN Tiếng Anh thương mại và du lịch) Thi tuyển
Tin học ứng dụng Thi tuyển
Truyền thông và mạng máy tính Thi tuyển
Việt Nam học (CN Hướng dẫn du lịch) Thi tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Cơ khí động lực Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật nhiệt Xét tuyển
Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển
Điện tử công nghiệp và dân dụng Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Quản trị mạng máy tính Xét tuyển
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xét tuyển