Thị trấn Thường Tín, H.Thường Tín, Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây

Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín,  Hà Nội.

Điện thoại: (04) 33 853 218, Fax: (04) 33 760 170

Email: vunv@cdspht.edu.vn

Website: www.cdsphthn.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 21.5
Giáo dục Thể chất Xét tuyển T 11
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A A1 C D1 11 11 11 12
Sư phạm Âm nhạc Xét tuyển N 11
Sư phạm Địa lí Xét tuyển A A1 C 10 10 11
Sư phạm Hóa học Xét tuyển A B 11 11
Sư phạm Lịch sử Xét tuyển C 11
Sư phạm Mĩ thuật Xét tuyển
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C 11
Sư phạm Sinh học Xét tuyển B 11
Sư phạm Tiếng Anh Xét tuyển D1 10.5
Sư phạm Toán học Xét tuyển A A1 10 10
Sư phạm Vật lí Xét tuyển A A1 10 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 10.5
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -
Sư phạm tiểu học Xét tuyển -

Giới thiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 

Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây được thành lập ngày 12/11/1959 tại khu học xá Đông Phù