Số 312 Nguyễn Thái Học - P4, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0673.853 750 - 0673.854.133 - Email: cya@cdytdt.edu.vn - Website: cdytdt.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 11
Hộ sinh Xét tuyển B 11
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Dân số Y tế Xét tuyển
Điều dưỡng Xét tuyển
Dược sỹ Xét tuyển
Hộ sinh Xét tuyển
Kỹ thuật xét nghiệm Xét tuyển
Y sỹ Xét tuyển
Liên thông Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Thi tuyển

Giới thiệu Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

MỤC TIÊU

Mục tiêu giáo dục của trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp là đào tạo nhân lực chuyên ngành điều dưỡng, hộ sinh, ngành kỹ thuật y học có trình độ chuyên môn cao, có y đức và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân địa phương và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện nhiêm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học; phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển  khoa học và công nghệ.

Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký kết các thỏa thuận về đào tạo, khoa học và công nghệ với các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức giáo dục khoa học và công nghệ của nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp là một trong những trường đào tạo có uy tín và chất lượng trong tỉnh Đồng Tháp và khu vực; với quá trình hình thành và phát triển hơn 30 năm không ngừng phấn đấu vì sức khỏe nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các vùng phụ cận, thông qua những nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng sống của nhân dân trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

TẦM NHÌN

Phấn đấu xây dựng trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp trở thành trường Cao đẳng chuyên ngành Y Dược, đào tạo đa cấp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho người có năng lực học tập vươn lên, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.