Khu II, đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ

 

Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3 832663 – Fax : (0710) 3 838474

Email: dhct@ctu.edu.vn

Website: www.ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Cần Thơ