Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

Website: www.hdu.edu.vn - ĐT: (037) 3910.222; 3910.619 - Fax: (037) 3910.475

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Hồng Đức

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Hồng Đức

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo vệ thực vật Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Công nghệ kĩ thuật môi trường Thi tuyển A A1 - -
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 13 13
Địa lí học (định hướng Quản lí tài nguyên môi trường) Thi tuyển A A1 C 13 13 14
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 13.5
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển D1 M 13.5 13.5
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 14 14 14.5
Kĩ thuật công trình xây dựng Thi tuyển A A1 13 13
Kinh doanh nông nghiệp Thi tuyển A A1 B - - -
Lâm nghiệp Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Nông học (định hướng công nghệ cao) Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Nuôi trồng thủy sản Thi tuyển A A1 B - - -
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Sư phạm Địa lí Thi tuyển A A1 C 13 13 14
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A B 13 14
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 14
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C D1 14 13.5
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 14
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển A1 D1 13 13.5
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 14.5 14.5
Sư phạm Vật lí Thi tuyển A A1 13 13
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Tâm lí học (định hướng Quản trị nhân sự) Thi tuyển A A1 B C D1 13 13 14 14 13.5
Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn du lịch) Thi tuyển A C D1 13 14 13.5
Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) Thi tuyển A C D1 14 15.5 14.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 10 10
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 10
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển D1 M 10 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Quản lí đất đai Xét tuyển A A1 B 10 10 11
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Sư phạm Ngữ Văn (Văn-Sử) Xét tuyển C D1 11 10
Sư phạm Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Sư phạm Toán học (Toán - Tin) Xét tuyển A A1 10 10

Giới thiệu Trường Đại học Hồng Đức

 

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở của trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

 

Là trường công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ngành Trung ương trong phạm vi chức năng quyền hạn có liên quan.

 

Phương hướng phát triển của nhà trường trong những năm tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên và tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao; xây dựng nhà trưòng thành trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt trình độ các trường đại học lớn của cả nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thanh Hóa và miền Trung.

 

Sứ mạng của nhà trường là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và quản lý đạt trình độ cao để hội nhập thành công về kinh tế trong khu vực và thế giới. Với chức năng chủ yếu: giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phát triển nhà trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Nhiệm vụ của Trường:

 

- Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ có trình độ đại học để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận.

 

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

 

Năm đầu thành lập, Nhà trường đào tạo 3 ngành đại học: Sư phạm Toán, Sư phạm Văn và ngành Trồng trọt. Đối tượng sinh viên là người Thanh Hoá. Năm 2002 nhà trường được phép mở rộng vùng tuyển sinh ra các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra, trừ các ngành Sư phạm). Năm học 2006 - 2007, nhà trường đào tạo hơn 6500 học sinh sinh viên hệ chính qui, trong đó bậc đại học hơn 4000 sinh viên của 24 ngành đào tạo, liên kết 9 ngành và trên 6500 học viên hệ không chính qui.

 

Nhà trường đang từng bước mở rộng qui mô đào tạo, từng bước mở rộng các loại hình đào tạo, mở thêm các ngành nghề; hiện nay trường đang triển khai tuyển sinh khoá đầu tiên của Đề án “Liên kết đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài”.

 

Đội ngũ cán bộ giảng viên của trường Đại học Hồng Đức phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập trường năm 1997 tỷ lệ Cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học mới đạt 15,9%, đến nay (8/2006) đã nâng lên 49,4%.

 

Hệ thống tổ chức của nhà trường gồm: 8 Phòng, 3 Ban, 11 Khoa, 4 Trung tâm, 01 Bộ môn trực thuộc, 42 Bộ môn, 01 Trung tâm trực thuộc khoa, 01 Trường Mầm non thực hành.

 

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đã đầu tư nâng cấp các phòng thí nghiệm và phòng thực hành: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Nuôi cấy mô, Sinh lý-Sinh hoá, Địa chính, Chăn nuôi, Vi tính, Điện tử, Tiếng Anh phục vụ cho công tác dạy và học.

 

Công tác nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm đúng mức, thu hút đông đảo Cán bộ giảng dạy và sinh viên tham gia với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được gửi đi tham gia dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

 

Trong những năm gần đây nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế như dự án AEC (Trung tâm Giáo dục Nông nghiệp), dự án này được Tổ chức Quốc tế của Canada (CIDA) tài trợ; Trường có quan hệ với tổ chức Project Trust (Vương quốc Anh), mỗi năm tổ chức này gửi 2 giáo viên tình nguyện đến trường dạy tiếng Anh cho sinh viên khoa Ngoại ngữ,…

 

Hiện nay nhà trường đang triển khai đề án: Liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài; đào tạo sau đại học trong nước. Thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng, trung tâm giáo dục quốc tế, trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn,

 

Từ năm học 2006-2007 nhà trường tổ chức liên kết đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh các ngành kinh tế, kỹ thuật, … với nước ngoài để tạo nguồn nhân lực cao cho tỉnh và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của nhà trường.

 

Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng, đại học thuộc lĩnh vực kế toán, quản trị kinh doanh, y tế, nông lâm nghiệp, giáo viên tiếng Anh và giáo viên các môn khoa học cơ bản trong khuôn khổ của chương trình hợp tác Kinh tế, Văn hóa của tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

Quy chế về Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức xác định nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là:

 

- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

 

- Phát triển chương trình đào tạo, thoả mãn ngày càng cao các nhu cầu học tập của nhân dân và yêu cầu của thị trường lao động trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới.

 

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, lứa tuổi và giới.

 

- Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý người học; phát triển qui mô đào tạo, mở rộng các loại hình, ngành nghề và phạm vi đào tạo, hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước; chuẩn bị các điều kiện để liên kết và đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học.

 

- Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

 

- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

 

- Tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến khu vực và thế giới, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu nhân lực trình độ cao của tỉnh Thanh Hóa và của đất nước.

 

- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật.

 

- Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng (QMS), trước hết là mô hình của ISO 9001: 2000; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động trong trường.

 

Tiếp tục đầu tư cho trường Đại học Hồng Đức về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ có trình độ cao; xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt trình độ các trường đại học lớn của cả nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Hồng Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ Trường Đại học Hồng Đức

565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

Website: www.hdu.edu.vn - ĐT: (037) 3910.222; 3910.619 - Fax: (037) 3910.475

Các trường cùng khu vực

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...