336 đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://www.dt.ussh.edu.vn; http://www.ussh.vnu.edu.vn - ĐT: (04) 38585237; 35575892

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Báo chí Thi tuyển A C D1 D2 D3 D4 D5 D6 19.5 19.5 19 19 19 19 19 19
Chính trị học Thi tuyển A C D1 D2 D3 D4 D5 D6 19 18 18 18 18 18 18 18
Công tác xã hội Thi tuyển A C D1 D2 D3 D4 D5 D6 19 20.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Đông phương học Thi tuyển C D1 D2 D3 D4 D5 D6 23 22 22 22 22 22 22
Hán Nôm Thi tuyển C D1 D2 D3 D4 D5 D6 18 18 18 18 18 18 18
Khoa học Quản lí Thi tuyển A C D1 D2 D3 D4 D5 D6 19 21 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Lịch sử Thi tuyển C D1 D2 D3 D4 D5 D6 19 18 18 18 18 18 18
Lưu trữ học Thi tuyển A C D1 D2 D3 D4 D5 D6 19 18 18 18 18 18 18 18
Ngôn ngữ học Thi tuyển A C D1 D2