Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3822 1909 - 3829 3828 - Email: hyu.ussh@gmail.com - Website: www.hcmussh.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Báo chí Thi tuyển C D1 22 21.5
Công tác xã hội Thi tuyển C D1 16 16
Địa lí học Thi tuyển A A1 B C D1 15.5 16 15.5 24 15
Đông phương học Thi tuyển D1 19
Giáo dục học Thi tuyển C D1 15 14.5
Hàn Quốc học Thi tuyển D1 19.5
Lịch sử Thi tuyển C D1 19 14.5
Lưu trữ học Thi tuyển C D1 15 14.5
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 28
Ngôn ngữ Đức Thi tuyển D1 D5 24.5 23
Ngôn ngữ học Thi tuyển C D1 23.5 23.5
Ngôn ngữ Nga Thi tuyển D1 D2 22.5 23
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D1 D3 23.5 23
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1 D4 23.5 24.5
Nhân học Thi tuyển C D1 15 14.5
Nhật Bản học Thi tuyển D1 D6 21 20
Quan hệ Quốc tế Thi tuyển D1 21.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển C D1 19 19
Quy hoạch vùng và đô thị Thi tuyển A A1 D1 18 18 19
Tâm lí học Thi tuyển B C D1 21.5 21 21
Thông tin học Thi tuyển A A1 C D1 - 14.5 15 14.5
Triết học Thi tuyển A A1 C D1 14.5 14.5 15.5 14.5
Văn hóa học Thi tuyển C D1 15.5 15.5
Văn học Thi tuyển C D1 23.5 23.5
Xã hội học Thi tuyển A A1 C D1 17 17.5 19 18

Giới thiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)

 

Trường ĐH KHXH&NV có lịch sử trên 50 năm với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, thành lập năm 1957. Sau khi thống nhất đất nước, Trường Đại học Văn khoa đã có nhiều thay đổi về nội dung và mục tiêu đào tạo. Tháng 4/1977, Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học Khoa học thành Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30/3/1996, Trường Đại học KHXH&NV được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những trường đại học thành viên của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Năm 2009, Trường có 18 Khoa: Báo chí và Truyền thông, Địa lý, Đông phương học, Giáo dục, Lịch sử, Nhân học, Quan hệ quốc tế, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Trung Quốc, Thư viện-Thông tin học, Triết học, Văn hoá học, Văn học và Ngôn ngữ, Việt Nam học, Xã hội học; và 6 Bộ môn trực thuộc: Công tác xã hội, Đô thị học, Giáo dục thể chất, Ngữ văn Ý, Ngữ văn Tây Ban Nha, Tâm lý học.

 

Tính đến 31/12/2009, Trường có 690 cán bộ viên chức; trong đó có 528 giảng viên, gồm 3 GS/TSKH, 25 PGS, 98 TS, 247 ThS có tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ này được đào tạo trong nước và nước ngoài như: Nga, Ba Lan, Bulgarie, Đức, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Áo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Singapore,... Nhiều giảng viên tu nghiệp và thỉnh giảng tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. GS. Lê Đình Kỵ (Khoa Văn học và Ngôn ngữ) đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước. GS. Hoàng Như Mai (Khoa Văn học và Ngôn ngữ) đã được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Nhiều giảng viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, và các Huân chương, Huy chương, Huy hiệu cao quý khác. Hàng năm, Trường mời hàng trăm giáo sư, nhà khoa học đầu ngành trong nước và nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu tại trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu.

 

Đến tháng 12/2009 Trường có 44 CTGD bậc đại học (không kể 4 chương trình cử nhân tài năng gồm: Cử nhân tài năng ngành Đông phương học, Cử nhân tài năng ngành Văn học, cử nhân tài năng ngành Ngữ văn Anh (Tiếng Anh), Cử nhân tài năng ngành Lịch sử), gồm: Tâm lý giáo dục, Quản lý giáo dục, Hán – Nôm, Việt Nam học, Văn hoá – văn học (Anh), Biên phiên dịch (Anh), Ngữ học – Dạy tiếng (Anh), Song ngữ Nga – Anh, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Đức, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Úc học, Ấn Độ học, Thái Lan học, Indonesia học, Triết học, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Khoa học Chính trị, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Văn hoá học, Ngôn ngữ học, Văn học, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Địa lý môi trường, Địa lý kinh tế - phát triển vùng, Địa lý dân số - Xã hội, Bản đồ - Viễn thám - GIS,  Địa lý Du lịch, Du lịch, Báo in và Xuất bản, Các phương tiện truyền thông điện tử, Thư viện – Thông tin học, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Đô thị học, Công tác xã hội thuộc 6 lĩnh vực (Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, Khoa học Nhân văn, Khoa học Xã hội và Hành vi, Báo chí và Thông tin, Kinh doanh và Quản lý, Dịch vụ xã hội), 13 nhóm ngành (Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam, Ngôn ngữ và Văn hoá nước ngoài, Nhân văn khác, Khoa học chính trị, Xã hội học và Nhân học, Tâm lý học, Địa lý học, Báo chí và Truyền thông, Lưu trữ - Bảo tàng, Thông tin - Thư viện, Quản trị - Quản lý, Công tác xã hội), 24 ngành (Giáo dục học, Hán-Nôm, Việt Nam học, Tiếng Anh (Ngữ văn Anh), Tiếng Nga (Ngữ văn Nga), Tiếng Pháp (Ngữ văn Pháp), Tiếng Trung Quốc (Ngữ văn Trung Quốc), Tiếng Đức (Ngữ văn Đức), Đông phương học, Triết học, Lịch sử, Văn hoá học, Ngôn ngữ học, Văn học, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Địa lý học, Báo chí, Thư viện - Thông tin, Lưu trữ học (Lưu trữ học và Quản trị văn phòng), Quản lý đô thị (Đô thị học), Công tác xã hội.

 

Trường có 12 chương trình liên kết đào tạo với các tổ chức nước ngoài trong đó có 1 chương trình đào tạo tiến sĩ, có 4 chương trình đào tạo thạc sĩ, 5 chương trình đào tạo cử nhân và 2 chương trình cấp chứng chỉ. Ngoài ra, Trường còn có chương trình đào tạo liên thông bậc đại học tiếng Anh và cao đẳng tiếng Anh.

 

Ở bậc sau đại học, Trường đào tạo 20 chuyên ngành thạc sĩ: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Nga - Slavơ, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Dân tộc học, Khảo cổ học, Châu Á học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Địa lý học (trừ Địa lý tự nhiên), Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Văn hoá học, Xã hội học, Khoa học Thư viện, Quản lý giáo dục, Việt Nam học; và 13 chuyên ngành tiến sĩ: Lịch sử Triết học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu, Lý luận ngôn ngữ, Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại, Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Dân tộc học, Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, Ngôn ngữ Nga - Slavơ, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Văn hoá học. Trường còn có chương trình liên kết với Đại học Quốc gia Hà Nội bậc thạc sĩ bốn chuyên ngành Báo chí học, Quản lý Khoa học và Công nghệ, Lưu trữ học, Quan hệ quốc tế; liên kết với Đại học La Trobe (Australia) đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics) và bậc tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Education); liên kết với United Business Institutes (Bỉ) đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) và Quản trị kinh doanh thực hành (EMBA).

 

Trường có quan hệ hợp tác với hơn 150 trường đại học và tổ chức giáo dục, nghiên cứu,… trên thế giới, ký kết 91 bản thoả thuận ghi nhớ (MOU, viết tắt của thuật từ tiếng Anh “Memorandum of Understanding”) nhằm tăng cường các mối quan hệ song phương, đa phương trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi nguồn nhân lực, thông tin,...

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)

THÔNG TIN LIÊN HỆ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)

12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3822 1909 - 3829 3828 - Email: hyu.ussh@gmail.com - Website: www.hcmussh.edu.vn

Các trường cùng khu vực

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...