71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng


71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3836 169 - 3836 256
Email:  info@due.edu.vn
Website: www.due.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hệ thống thông tin quản lí Thi tuyển
Kế toán Thi tuyển A A1 D 20 20 20
Kiểm toán Thi tuyển A A1 D 21.5 21.5 21.5
Kinh doanh quốc tế Thi tuyển A A1 D 22.5 22.5 22.5
Kinh doanh thương mại Thi tuyển A A1 D 20 20 20
Kinh tế Thi tuyển
Luật Thi tuyển A A1 D 19.5 19.5 19.5
Luật kinh tế Thi tuyển A A1 D 21 20.5 20.5
Marketing Thi tuyển A A1 D 20 20 20
Quản trị khách sạn Thi tuyển A A1 D 20.5 20.5 20.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển
Quản trị nhân lực Thi tuyển A A1 D 19.5 19.5 19.5
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A A1 D 19.5 19.5 19.5
Thống kê Thi tuyển A A1 D 19.5 19.5 19.5

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Việt Nam. Trong thập kỷ thứ tư từ ngày thành lập, Nhà trường phấn đấu thành nơi tốt nhất về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về khoa học kinh tế và quản lý ở tầm vóc thời đại.