| 7624
Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2013

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM

 MTS

 

 

 

Tên ngành

Mã ngành 

Khối

Điểm chuẩn NV1 2013 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 Dành cho học sinh phổ thông

Dành cho học sinh liên thông

Hội họa

D210103

H

23

26,5

Đồ họa

D210104

H

21,5 

 

Điêu khắc

D210105

H

23,5 

 

Thiết kế đồ họa

D210403

H

28 

 

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

H

 25,5

 

Lý luận, lịch sử và phê bình mĩ thuật

D210101

H

 22

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Hội họa

C210103

H

 

 

Thiết kế đồ họa

C210403

H

 

Nguồn: Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM