298A-300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (08) 6261 9423 - 3941 1189 - Website: www.nttc.edu.vn - Email: info@ntt.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ thực phâm Thi tuyển A A1 B 13 13 14
ĐIều dưỡng Thi tuyển B 14
Kế toán Thi tuyển