273 An Dương Vương, phường 3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:(08) 3835 4409 - 3835 2309 - Email: p_daotao@sgu.edu.vn - Website: www.sgu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Sài Gòn

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 D1 16 16 16
Công nghệ kĩ thuật môi trường Thi tuyển A A1 B - - -
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 D1 18.5 18.5 18.5
Giáo dục chính trị Thi tuyển A A1 C D1 14 14 15 14
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 18.5
Giáo dục tiểu học Thi tuyển A A1 C D1 19.5 19.5 - 20
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 18.5 18.5 18.5
Khoa học môi trường Thi tuyển A A1 B 17.5 17.5 19
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển