182 đường Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An

Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: (038) 3 856 394 - Fax: (038) 3 855 269

Email: webmaster@Vinhuni.edu.vn

Website: www.vinhuni.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Đại học Vinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Vinh

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chính trị học Thi tuyển C 14
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 14 14
Công nghệ thực phẩm Thi tuyển A 14.5
Công tác xã hội Thi tuyển C 14
Giáo dục chính trị Thi tuyển C 15
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 18
Giáo dục quốc phòng - An ninh Thi tuyển A B C 15 15 15
Giáo dục thể chất Thi tuyển T 23
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A C D1 18 18 18
Hóa học Thi tuyển A 13
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 17 17 17
Khoa học máy tính Thi tuyển A 13
Khoa học Môi trường Thi tuyển B 14
Khuyến nông Thi tuyển A B 13 14
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Thi tuyển A A1 14 14