Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
83A Bùi Thị He - Khu phố 1 - Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37.923.600 - 37.923.601 - Email: info@bachkhoasaigon.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển
Dược sỹ trung cấp Xét tuyển
Hộ sinh Xét tuyển
Hướng dẫn du lịch Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Marketing Xét tuyển
Quản trị mạng máy tính Xét tuyển
Thiết kế và quản lý Website Xét tuyển
Y sỹ Xét tuyển

Giới thiệu Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

I. TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn hướng phấn đấu đến năm 2015, sẽ trở thành một Trường đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực Kinh tế - Kỹ thuật và Y - Dược cũng như những lĩnh vực có liên quan về tiếng nước ngoài, tạo một uy tín ngang tầm với các trường đào tạo trong Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước nói chung. Trường cung cấp cho người học một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với yêu cầu cấp bách trong công việc mà các nhà tuyển dụng đang cần.


 


II. SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng của các bộ môn thuộc các khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Y- Dược và chuyên sâu về Ngoại ngữ; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 

 


III. MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
1. Mục tiêu chiến lược

1.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung là xây dựng Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn trở thành trường học có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn trong lĩnh vực Kinh tế - Kỹ thuật và Y- Dược. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục cấp chuyên nghiệp trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục tiên tiến của các trường bạn; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng dụng khoa học - công nghệ cao; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, đặc biệt tăng dần quy mô và chất lượng đào tạo cấp chuyên viên. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học.

- Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và hiện đại hóa chương trình đào tạo.

- Tăng cường hợp tác trường bạn để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác trường bạn để phục vụ cho học viên của trường nói riêng và xã hộI nói chung.

- Thực hiện kiểm định chất lượng trường học và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.

- Tin học hóa công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.

- Xúc tiến nhanh các dự án xây dựng trường theo chuẩn một trường Kinh Tế - Y Tế - Kỹ Thuật ngang tầm với các trường bạn trong nước.


2. Chiến lược phát triển đào tạo
2.1. Mục tiêu phát triển đào tạo

Chất lượng đào tạo cao, thể hiện rõ giá trị của trường là mục tiêu chung trong chiến lược phát triển đào tạo của trường trong giai đoạn 2010 -2015.

2.2. Chỉ tiêu phát triển đào tạo
2.2.1.
Loại hình, cấp đào tạo
Các ngành chủ chốt của Trường là: Quản trị mạng máy tính, Thiết kế và quản trị website, Kế toán doanh nghiệp, Hướng dẫn du lịch, Điều dưỡng đa khoa, Dược sĩ, Y sĩ, Hộ sinh (Dự kiến xin mở thêm mã ngành mới trong năm tới gồm: Tài Chính Ngân hàng; Quản Trị Doanh Nghiệp TMDV; Điện Lạnh - Điện Dân Dụng), Song song Trường còn duy trì các cấp đào tạo chứng chỉ Ngọai Ngữ - Tin Học A-B-C Quốc Gia, hệ Kỹ Thuật Viên Chuyên Nghiệp, các lớp Nghiệp vụ ngắn hạn trong đó chú  trọng mô  hình liên kết Đào tạo với các trường Cao Đẳng và Đại Học.

2.2.2. Quy mô đào tạo
Chủ trương của trường là giữ vững quy mô đào tạo các mô hình nêu trên  ở mức ổn định như hiện nay. Chú trọng tăng cường đào tạo trình độ tay nghề với chất lượng cao, đồng thời trường cũng đáp ứng yêu cầu đào tạo theo yêu cầu của các đơn vị cần nguồn nhân lực thích hợp.

2.3. Giải pháp thực hiện
- Định kỳ rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy trên cơ sở ý kiến đóng góp của giáo viên, của học viên và đặc biệt là các nhà tuyển dụng.

- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH, trong đó chú trọng việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ, hệ thống thông tin-thư viện, phòng thực hành máy tính của trường.

- Nghiên cứu, đưa vào áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường bạn.

- Tăng cường năng lực của đội ngũ giảng dạy, quản lý, phục vụ công tác đào tạo thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đảm bảo đội ngũ cán bộ nhà trường tiếp cận nhanh, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới công tác phát triển đào tạo.

- Tiếp tục triển khai các chương trình đã liên kết và tích cực tìm kiếm các đối tác có thế mạnh về đào tạo Cao  Đẳng và  Đại Học để liên kết.

3. Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ
3.1. Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ

- Nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên.

- Phát triển mối quan hệ giữa Trường và các Tổ chức kinh tế - xã hội cũng như các trường Đại học trong và ngoài nước thông qua hoạt động hợp tác nghiên cứu; và học hỏi kinh nghiệm.

- Chuyển giao các kết quả NCKH cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

- Góp phần đổi mới chương trình đào tạo dựa trên những kết quả NCKH của Giáo viên trưởng bộ môn, trưởng khoa.

- Nâng cao năng lực quản lý của trường.

3.2. Giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ
- Phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ - giáo viên.
- Tổ chức các hình thức hoạt động khoa học - công nghệ đa dạng nhằm thúc đẩy công tác NCKH như: hội nghị, hội thảo chuyên môn; đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo do các trưởng  bộ môn hoặc các trưởng khoa chủ trì.

- Xây dựng từng bước công tác quan hệ đối tác chiến lược trong NCKH với các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước nhằm tư vấn, chuyển giao kết quả NCKH.

4. Chiến lược nâng cao chất lượng
4.1. Mục tiêu chiến lược nâng cao chất lượng

Chiến lược nâng cao chất lượng trong giai đoạn 2010-2015 được xác định là chiến lược trọng tâm của trường, nhằm khẳng định và giữ vững vị thế Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng. Chiến lược nâng cao chất lượng được thực hiện đồng bộ từ các đơn vị cấp khoa, phòng, ban, … gắn kết chặt chẽ với hoạt động đào tạo, công tác NCKH và liên kết đào tạo  của trường.

4.2. Các chỉ tiêu thực hiện
- Quản lý và năng lực quản lý: Ðổi mới tư duy quản lý, linh họat, chủ động và sáng tạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống quản lý trong trường. Coi trọng hiệu quả quản lý, đề cao nguyên tắc tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Thực hiện cơ chế quản lý hành chính theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- Chất lượng đào tạo là trung tâm, đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đảm bảo sức cạnh tranh với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực trong nước, xác định các hướng đào tạo mũi nhọn, tập trung nguồn lực để giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng để làm nên thương hiệu của trường. Coi trọng hiệu quả của các hoạt động đào tạo, NCKH phát triển công nghệ và phát triển dịch vụ.

- Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý: Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, có giải pháp tích cực để đào tạo cán bộ trẻ đảm trách tốt công tác giảng dạy, và NCKH. Ðào tạo, bồi dưỡng các cán bộ khoa học đầu đàn. Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp.

- Thực hiện miễn giảm học phí cho con em có gia đình khó khăn, tạo điều kiện đóng học phí làm nhiều lần. Đặc biệt thực hiện chính sách hỗ trợ cho con em của huyện nhà vì nơi đây  cũng là cái nôi của anh hùng cách mạng “Củ Chi Đất Thép Thành Đồng”.

 


 

THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HĐQT -  HIỆU TRƯỞNG

TS. Châu Văn Dưỡng

THÔNG TIN LIÊN HỆ Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

83A Bùi Thị He - Khu phố 1 - Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37.923.600 - 37.923.601 - Email: info@bachkhoasaigon.edu.vn

Các trường cùng khu vực

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...