Tấn công và phòng thủ

  Tấn công và phòng thủ là hai khái niệm quan trọng trong chiến thuật và chiến lược của nhiều lĩnh vực, như quân sự, thể thao, kinh doanh, chính trị, v.v. Trong bài luận này, tôi sẽ phân tích và so sánh tấn công và phòng thủ trong Tấn công và phòng thủ, một … Đọc tiếp

Kiến trúc an toàn mạng

Kiến trúc an toàn mạng là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Kiến trúc an toàn mạng là cách thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống mạng để đảm bảo tính bảo mật, khả dụng và hiệu năng của chúng. Kiến trúc an toàn mạng bao … Đọc tiếp

Điều tra số

  Điều tra số là một phương pháp nghiên cứu định lượng, dựa trên việc thu thập và phân tích dữ liệu số học để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Điều tra số có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như kinh tế, giáo dục, y tế, xã hội, … Đọc tiếp