Luật thương mại quốc tế

  Luật thương mại quốc tế là một lĩnh vực pháp lý rộng lớn và phức tạp, bao gồm các quy định, nguyên tắc và thỏa thuận về các hoạt động kinh doanh, thương mại và đầu tư giữa các quốc gia và khu vực. Luật thương mại quốc tế có ảnh hưởng đến nhiều … Đọc tiếp

Luật đầu tư

  Luật đầu tư là một bộ luật quan trọng của Việt Nam, nhằm quy định các nguyên tắc, chính sách và điều kiện về đầu tư trong và ngoài nước. Luật đầu tư có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công … Đọc tiếp

Pháp luật về công chứng, chứng thực và thừa phát lại

  Pháp luật về công chứng, chứng thực và thừa phát lại là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Công chứng, chứng thực và thừa phát lại là các hoạt động nhằm xác nhận tính hợp pháp, giá trị pháp lý và hiệu lực của các văn bản, … Đọc tiếp

Luật so sánh

Luật so sánh là một khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ học, đặc biệt là trong lĩnh vực ngữ âm học và ngữ pháp học. Luật so sánh là quy luật thể hiện sự thay đổi của một đơn vị ngôn ngữ (âm tiết, âm vị, từ loại, cấu trúc câu…) dưới ảnh hưởng … Đọc tiếp

Kỹ năng soạn thảo văn bản chương trình học chi tiết

  Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số kỹ năng soạn thảo văn bản chương trình học chi tiết, một loại văn bản quan trọng trong giáo dục và đào tạo. Chương trình học chi tiết là một tài liệu mô tả các mục tiêu, nội dung, phương pháp, … Đọc tiếp