Thời gian nộp đơn đề nghị xin cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bạn đang làm việc tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và muốn tiếp tục hoạt động sau khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) của bạn hết hiệu lực. Bạn biết rằng bạn phải nộp đơn đề nghị xin cấp lại giấy chứng nhận … Đọc tiếp

Yêu cầu về nguồn nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm?

Yêu cầu về nguồn nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm? Yêu cầu về nguồn nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm? Nước là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Nước không chỉ ảnh … Đọc tiếp

nhóm sản phẩm thực phẩm nào thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

nhóm sản phẩm thực phẩm nào thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương a) Rượu, Bia, Nước giải khát b) Sữa chế biến c) Dầu thực vật d) Sản phẩm chế biến bột và tinh bột Đây là một câu hỏi khá phổ biến trong các … Đọc tiếp

quyền cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm?

Cơ quan nhà nước thuộc bộ /ngành nào có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm? Ngành Y tế Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về cơ quan nhà nước thuộc bộ /ngành nào có … Đọc tiếp

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm?

3 năm Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, một loại chứng chỉ quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và phân phối thực phẩm. Tôi sẽ giải thích về mục đích, nội … Đọc tiếp

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng đối với sức khỏe và phát triển của con người. Theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Một trong … Đọc tiếp

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu

An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng đối với sức khỏe của người tiêu dùng và sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010, chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: … Đọc tiếp

khám sức khỏe Định kỳ Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải thực hiện khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần /năm Trong thời đại hiện nay, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và sức … Đọc tiếp